ThermoWhite® izolační směsi EPS

WD 70 R/N

Na minerálech založená tepelná a zvuková izolace pro běžný a vyšší stupeň zatížení s vylepšenými izolačními vlastnostmi. Jedná se o rozšíření výrobku WD 100 R s čerstvě napěněným EPS granulátem.

WD 100 R

Na minerálech založená tepelná a zvuková izolace (hluk přenášený konstrukcí) pro běžné zatížení.

WD 130 R

Na minerálech založená tepelná a zvuková izolace pro vyšší stupeň zatížení.

Technická data
popis parametry WD 70 R/N WD 100 R WD 130 R
Jmenovitá hodnota tepelné vodivostiλ10 vlhkost, 90/900,0444 W/mK0,0464 W/mK0,0550 W/mK
Sypná hustota suché malty EPSLD70 kg/m³82 kg/m³120 kg/m³
Objemová hmotnost čerstvé maltyFMD100 kg/m³130 kg/m³160 kg/m³
Suchá objemová hmotnostDMD90 kg/m³110 kg/m³145 kg/m³
Chování při dotvarování 10 let při tlaku 10 kPaCC≤ 1,2%≤ 1,3%≤ 1,2%
Tlakové napětí při 10% stlačeníCS (10)7070kPa70kPa80kPa
Stabilita rozměrů při namáhání tlakem a teplotouDLT (1)5≤ 3%
Odpor vůči difúzi vodních parpři 3 cmµ*d = ≤ 6 m
Klasifikace hořlavosti dle EUROTŘÍDYE
Frakce EPS přímesi50% 0-8 R/50% 2-8 N0-8 R0-8 R
Nasákavost při krátkodobém částečném ponoření≤ 2,0 kg/m²
Spotřeba vody při aplikaci na 1m³36 litrů40 litrů45 litrů
Minimální tloušťka vrstvy35 mm35 mm25 mm
Zatížení při vrstvě 10 cm 16 kN/m²10 kN/m²19 kN/m²
Stlačitelnost při zatížení (rozdíl mezi dL a dF)při 5 kPa (500 kg/m²)0,5 mm0,5 mm0,3 mm
Doba zpracování (20°C /60 % vlhkost)cca. 40 min
Teplota zpracovatelnosti min/max+5° / +35°C
Doba po které je aplikovaná vrstva pochozí24 hodin*2 dny*2 dny*
Zralost pro pokládání od (měření CM)≤ 12 CM-%
Při vestavné tloušťce do 200 mm (23°C /50 % vlhkost)cca. 2 dny**cca. 5 dní**cca. 2 dny**
Obsah vyrovnávací vlhkosti v návaznosti na (ÖNORM) EN 124295,5 M%
Snížení kročejového hluku (dle EN ISO 717-2)25 dB23 dB
Certifikace
Technický listTL WD-70-R/NTL WD-100-RTL WD-130-R

* v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu
** orientační údaje, CM-měření nutné

Ostatní produkty

ThermoWhite® Speed Up

Urychlovač vysychání pro veškeré ThermoWhite WD výrobky.

Významně zkracuje dobu technologické přestávky.

Rychlé schnutí (v závislosti na teplotě, větrání a vlhkosti vzduchu), už po 12 hodinách od montáže se Speed Up urychlovačem je povrch připraven pro pokládku dalších vrstev.

ThermoWhite® PE 5/300

ThermoWhite® PE 5/300 je parotěsná zábrana s funkcí útlumu kročejového hluku, která je instalována pod potěry. Skládá se z 5mm nárazové pěny a vrstvené parní bariéry se samolepícími pásky. Používá se místo standardní parotěsné zábrany. V kombinaci s Thermowhite izolací lze dosáhnout snížení kročejového hluku až o 32 dB.

Technická data – 1 role PE 5/300
popis parametry hodnoty
Materiál Polyetylénová pěna s fóliovou laminací
Délka 40 m
Šířka 1,25 m
Plocha pokrytí 50 m2
Tlakové napětí při 10% kompresi EN 826 6,9 kPa
Stlačení při dlouhodobém zatížení ÖN B 6010 1 mm
Zatížení pod potěrem EN 12431 5 kN/m2
Dynamická poddajnost EN 29052-1 75 MN/m3
Třída hořlavosti ÖNORM (EN 13501-1) E
Třída hořlavosti DIN 4102 B 2
Snížení kročejového hluku o ÖNORM B 8115-4, v závislosti na plošné hmotnosti stěrky 20 dB
Snížení kročejového hluku o v kombinaci se systémem ThermoWhite WD 100 R nebo WD 70 R 32 dB
Nominální hodnota tepelné vodivosti λ D 0,045 W/mk
Dlouhodobá tepelná odolnost 80 – 85 °C
Hmotnost balení (1 role) 15 kg