Zahradní zapuštěný bazén: rychlejší, přesnější a kvalitnější montáž

Na Jindřichohradecku, v malé obci poblíž česko-rakouské hranice, vznikla pozoruhodná realizace plastového bazénu na zahradě rodinného domu. Tradiční betonářskou technologii, kterou se takový bazén běžně kotví ve vykopané jámě, nahradila technologie ThermoWhite. S její pomocí byl bazén přibližně za tři hodiny připraven k provedení závěrečných prací.

Zdůrazněme, že ThermoWhite dodal venkovnímu bazénu i novou a zatím stále výjimečnou přidanou hodnotu, a sice vydatnou tepelnou izolaci mezi bazénovou vodou a terénem, v němž je nádrž zasazena. Bazén tohoto typu, tedy o hloubce do 1,5 metru, přitom nemá žádný problém s tlakovým působením vody na izolaci ThermoWhite, ve které je ukotven. Tento fakt může významně prodloužit „koupací sezonu” bazénu a ušetřit výdaje za případné temperování bazénové vody.

K tomu dodejme, že ThermoWhite nabízí ve srovnání s běžným EPS významně větší odolnost vůči tlakové deformaci. V prvně jmenovaném materiálu jsou totiž EPS buňky slepené tuhým lepidlem, zatímco buňky v originálních EPS deskách jsou spojeny jen pružným natavením.

Hotová realizace tepelné izolace ThermoWhite okolo bazénu. Ve srovnání s běžným EPS nabízí významně větší odolnost vůči tlakové deformaci.

Kvalitní řešení

Úvodní fáze výstavby popisovaného zahradního bazénu, přestože je naše redakce neměla příležitost sledovat, je pro každý bazén tohoto typu stejná. Jde o volbu a nákup vlastního tělesa plastového bazénu a dále vykopání jámy potřebné hloubky a plochy, včetně vybetonování armované vodorovné plochy pod budoucím bazénem.

Základová betonová deska by pak měla být zateplena ideálně deskami z extrudovaného polystyrenu; toto zateplení by mělo odolávat tlaku bazénu naplněného vodou s jen zanedbatelnou deformací. Tuto izolaci jsme ale nezkoumali. Na řečenou desku se pak umístí těleso bazénu. V dalším kroku by se měly zateplit i svislé vnější plochy bazénu a mezera mezi izolací a výkopem by se měla vyplnit betonem nebo udusanou zeminou.

V případě tohoto bazénového řešení byla ale tato mezera vyplněna tekutou tepelnou izolací ThermoWhite, která má po vytvrzení – díky lepidlu – vysokou tepelnou izolaci a významně vyšší tuhost než polystyrenové desky (EPS). S dostatečnou rezervou tak zajistí dostatečně tuhé a stabilní usazení bazénu.

Před započetím aplikace lité polystyrenové hmoty je zapotřebí, aby byla nádrž zčásti naplněna vodou.

Rychlá práce

Za necelé tři hodiny po příjezdu vozu s technickým a materiálovým zázemím (míchací zařízení, pneumatický hadicový dopravník, speciální kapalné pojivo a další) bylo hotovo. V podstatě už následující den mohl nastoupit obkladač či dlaždič a realizovat pochůzné plochy kolem bazénu.

Oproti tomu s využitím tradičních postupů odborné i svépomocné výstavby zahradních bazénů, kde je nutné mezeru mezi usazeným bazénem a výkopem zalít čerstvým betonem, se takto krátkého času běžně nedosahuje. Někdy je dokonce předepsáno postupné zalévání této mezery s technologickou přestávkou. Rychlost a kvalitu realizace, kterou zaručuje technologie ThermoWhite, žádná jiná technologie nenabízí.

Stav těsně před zahájením realizace ThermoWhitu.

Vysoká tepelná ochrana bazénu

Litá technologie provádění tepelné izolace ThermoWhite důsledně omezuje prostup tepla prouděním vzduchu. K tomu dodejme, že měření klasických deskových izolací EPS, XPS a MW ve zkušebně většinou dosahuje vynikajících hodnot. Nicméně v praxi se netěsné deskové izolace a vláknité izolace chovají jinak než ve zkušebně s exaktními a stabilizovanými okrajovými měřicími podmínkami.

V reálném prostředí, kde se rychle mění nejen teploty, ale také tlak, jsou deskové a průlinčité tepelné izolace ovlivňovány prostupem tepla při proudění vzduchu, které jejich „laboratorní kondici” někdy až významně oslabuje. Jednolitý ThermoWhite, který je beze spár a neumožňuje žádný prostup vzduchu, je v praxi velice spolehlivý.

Vozidlo s Thermowhite materiálem a speciální míchačkou, v níž se smíchají polystyrenové kuličky s pojivem a pak se pneumatickým hadicovým dopravníkem dopraví na místo realizace.

Závěr

Tepelná izolace ThermoWhite dobře slouží nejen jako součást tepelné izolace domů, bytů, stěn podlah atp., ale také ve venkovních aplikacích.

Veškeré rozvody či technologická zařízení hmota ThermoWhite jednoduše obteče a odizoluje.

Celý článek si můžete pročíst na portálu stavebnictvi3000.cz