Rodinné domy Lysolaje. Zdravé bydlení, architektura, příroda a velkoměsto.

Lysolaje jsou městskou čtvrtí, katastrálním územím a od 24. 11. 1990 pod názvem Praha-Lysolaje i městskou částí na severu Prahy. Její výjimečnost umocňuje kopcovitý terén s lesní a luční vegetací, který ze tří stran zabíhá do jeho intravilánu nebo jej obklopuje. To sice ztěžuje zakládání a výstavbu domů včetně infrastruktury, ale nikoli chuť zde bydlet.

Pro představu doplňme, že Praha má celkem 57 městských částí. Developerský projekt Rodinné domy Lysolaje se nachází mezi ulicemi Dolina a Štěpnice, na konci Lysolajského údolí. Lysolaje jsou městská čtvrť a katastrální území a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Lysolaje také městská část na severu hlavního města Prahy. Území Lysolají sousedí s pražskými katastrálními územími Suchdol na severu, Dejvice na jihu a na západě s obcí Horoměřice, které jsou už součástí Středočeského kraje.

V rámci první etapy bylo postaveno 9 novostaveb a nyní probíhá prodej 15 rodinných domů z druhé etapy. V budoucnu bude realizována výstavba třetí etapy se dvěma domy. Novostavby budou v areálu rezidenčního resortu rozděleny do tří řad. Osmnáct domů je uspořádáno do dvojic (devět dvojdomů) a osm domů je samostatně stojících.

Území, na kterém se tento komplex rodinných domů a dvojdomů nachází, reprezentuje převážně mírně svažitá rovina, která na západě, v místech hranice se středočeským krajem, poměrně prudce stoupá; v těchto místech se s rezidenční výstavbou nepočítá.

Uspořádání staveb na pozemku, povrch pozemku a celkový stavební koncept umožňuje orientaci obytných místností domů směrem do zahrady. Bydlení v Lysolajích tak přináší zájemcům uklidňující zeleň, přírodu a výhody života ve městě (dopravní dostupnost a občanská vybavenost). Dodejme, že Lysolaje i popisovaný rezidenční areál se nacházejí v blízkosti letiště Praha v Ruzyni, konkrétně v místě, kde klesají přistávající letadla. Ta jsou sice vidět i slyšet, nepůsobí ale nápadně rušivě. Dodejme ještě, že Investorem popisovaného rezidenčního areálu je developerská společnost bpd development.

Domy na klíč či k dokončení

Nabídka popisované části tohoto rezidenčního resortu zahrnuje 26 rodinných domů, které jsou dokončeny ve stadiu Shell & Core. To znamená, že zájemci o nové bydlení volí ze dvou variant úrovně dokončení. První možností jsou domy dokončené takzvaně na klíč, což znamená způsobilé k okamžitému nastěhování. Druhou možností je vlastní dokončení, což znamená koupi domu, který má dokončené vnější úpravy (fasádu, okna, dveře atd.), zatímco vnitřní prostor je volný, tedy nerozpříčkovaný. Zájemce se tak může rozhodnout, jak budou místnosti rozvrženy a kolik jich bude.

Všechny novostavby disponují vlastní garáží a také nekrytým parkovacím stáním na pozemku. Užitná plocha domů o dispozicích 4+kk a 5+kk činí 134 m2 až 142 m2. Výměra pozemků, na kterých domy stojí, je od 308 m2 až po 545 m2. Noví majitelé se do svého nového domu můžou nastěhovat přibližně za čtyři měsíce počítaných od podpisu smlouvy.

Podlahy domů s tepelnou izolací ThermoWhite

Developerská firma, která tento rezidenční projekt nechala navrhnout a financuje jednotlivé domy do již uvedených dvou stádií realizace před prodejem (hotová stavba k nastěhování, respektive stavba před dokončením interiéru včetně příček), řeší otopnou soustavu jednotně, a sice podlahovým vytápěním. Jde o velmi účinné řešení, v němž dominuje sálavý přestup tepla od ohřáté podlahy do prostoru místnosti; ten realizuje přes 80% otopného celkového topného výkonu (zbytek připadá na proudění vzduchu od ohřáté podlahy vzhůru).

Základem řešení podlah (i vodorovných konstrukcí v rodinných domech) je vždy jejich kvalitní tepelná izolace, která − vedle tepla − zároveň řeší i domovní akustiku, tzn. šíření zvuku do sousedních místností. Kvalitní betonový či cihlobetonový těžký strop bez akustické (a s ní i tepelné) izolace by − jemně řečeno − nesloužil k plné spokojenosti. V minulosti se domovní akustika, čili šíření zvuku ať už mezi sousedními místnostmi nebo byty „nad sebou“ či „vedle sebe“, řešila polystyrénovými (EPS) termoizolačním deskami nebo minerální tepelnou izolací odvinutou z rolí. Problémem tohoto řešení byly „akustické mosty“ a jiné nehomogenity tohoto řešení. Jiná řešení však nebyla.

Dnes se však nabízejí dokonalejší technologie. Příkladem je litá tepelná izolace ThermoWhite, pro kterou se investor rozhodl. Už ze samotné podstaty věci ThermoWhite (souvislá izolační vrstva bez nehomogenit, štěrbin a jiných tepelných a zároveň akustických mostů) realizuje velmi účinné termoizolační a zároveň i zvukoizolační řešení.

Více k systému ThermoWhite

Systém ThermoWhite je jedinečný izolační systém prověřený více něž 20-ti letou praxí a běžně používaný při výstavbě a rekonstrukcích zejména v Rakousku, Německu i v mnoha dalších zemích prostřednictvím partnerské sítě ThermoWhite. Česká republika není výjimkou. Již mnoho let se zde používá (například do izolací podlah a bazénů). Použit byl v řadě významných stavbách (u nás jsme psali v článku Hotel InterContinental v Praze – historie a současnost).

Stěžejní produktovou řadou systému ThermoWhite je polystyrénová izolace s různými stupni zatížení. Jedná se vlastně o “vylévaný polystyren“, či homogenní polystyrenovou izolační vrstvu, se všemi výhodami, které z toho plynou. Tato izolace zajišťuje komfort v chladném i teplém období, ale také velmi nápadné snížení kročejového (a jiného) hluku o síle 23 dB až -32 dB (v kombinaci s folií PE 5/300).

Celý článek si můžete pročíst na portálu stavebnictvi3000.cz