Litá izolace pro rychlé a kvalitní zateplení

Nedávno jsme dostali pozvánku k prohlídce zajímavé rekonstrukce sto let starého rodinného domu nacházejícího se v historickém centru šestitisícového městečka Třešť. Konkrétně k realizaci zateplení podlahové konstrukce pomocí dosud málo používané tekuté tepelné izolace ThermoWhite.

Na místo jsme dorazili v době, kdy byla dokončena hydroizolace podlahy, byly položeny rozvody a vše bylo připraveno k aplikaci tekutého polystyrenu. Ten má tu výhodu, že všechny překážky, nerovnosti, technologické cesty a prostupy jednoduše obteče a dokonale odizoluje. Vzniklá tepelněizolační vrstva je jednolitá a téměř dokonale rovná. Realizace této izolace je navíc velmi čistá, rychlá, přesná a prostorově nenáročná.

Investor se při realizaci rozhodl použít variantu ThermoWhite WD 100 R, která má součinitel prostupu tepla λ = 0,046 W/(mK) a dovoluje plošné zatížení až 10 kN/m2. Dodejme, že podobné hodnoty v praxi dosahuje hojně používaný podlahový polystyren EPS 100 Z. U „kusové“ izolace je totiž potřeba počítat s tím, že „tabulkové“ parametry platí pro homogenní vrstvu beze spár a vzduchových mezer, která vzniká pouze při použití desek na „rovných“ plochách s minimem detailů, bez rozvodů sítí TZB apod.

Odlišností od běžného podlahového EPS je i rozměrová stabilita a možnost montáže ve sklonech či na nerovný podklad. Doba schnutí tekutého polystyrenu činí maximálně 48 hodin (lze ji však urychlit aplikací akcelerátoru a zkrátit tak na 12 hodin). Po tuto dobu je nezbytně nutné nechat hmotu řádně proschnout.


Realizace izolace ThermoWhite je velmi čistá, rychlá, přesná a prostorově nenáročná.

Eliminace rizika sesedání podlahy

Jelikož investor v domě plánuje podlahové topení, je zřejmé, že tepelná izolace hraje v této aplikaci zásadní roli. Neméně důležitý byl však i požadavek na realizačně jednoduché řešení eliminující potenciální chyby vedoucí k sesedání podlahy. Nehrozí třeba častá situace, kdy se použije deskový polystyren do skladby podlahové konstrukce na nerovný podklad a místo požadovaného celoplošného zatížení je zatížen pouze bodově. Litému polystyrenu nevadí ani místa s napojením (překryvem) asfaltové hydroizolace.

Stavební realizace

Izolace ThermoWhite se míchá přímo na stavbě ve speciální míchačce, a to z polystyrenových kuliček, vody a pojiva. Celý proces, včetně dávkování jednotlivých složek, probíhá automaticky. Čerstvě namíchaná hmota následně putuje hadicovým dopravníkem na místo určení, tzn. na podlahu, kde se rozprostře a uhladí do požadované roviny. Aplikaci zajišťují zpravidla dva lidé; v závislosti na tloušťce vrstvy a množství místností lze za den zrealizovat asi 150 až 200 metrů čtverečních.

Realizace roznášecí vrstvy z anhydritu či betonu, případně instalace podlahového topení, probíhá stejným způsobem jako u zateplení deskovým polystyrenem. ThermoWhite může být navíc vyhotoven i jako akustická (kročejová) izolace, a to v tloušťkách od 2,5 centimetru v případě aplikace podlahového vytápění Schlüter Systems.


ThermoWhite přináší přidanou hodnotu v podobě velmi kompaktní a zároveň vzduchotěsné tepelné izolace beze spár, nevyplněných vzduchových kapes, mezer a podobných poruch v tepelněizolačním souvrství.

Závěr

ThermoWhite přináší přidanou hodnotu v podo­bě velmi kompaktní a zároveň vzduchotěsné tepelné izolace beze spár, nevyplněných vzduchových kapes, mezer a podobných poruch v tepelněizolačním souvrství. Tato tepelná izolace skvěle odolává změnám teplot, tlaku vzduchu a působení větru ‒ tj. proměnlivostem významně zhoršujícím účinnost běžných „skládaných“ tepelných izolací. Zkušenosti navíc ukazují, že ve stavebnictví je klíčová nejen rychlost realizace, ale i „jednoduchost“ aplikace. Jen to zaručí, že investor bez nákladů na vícepráce dostane, co si objednal.

článek byl uveřejněn v časopisu INTRO Rekonstrukce https://www.intro.cz/