Litý polystyren ThermoWhite v podlahách ateliéru překonal očekávání

Řeč je o administrativním objektu architektonického a projekčního ateliéru AGE project s. r. o., jehož členové si při navrhování a budování svého sídla na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je pracovat s omezeným finančním balíkem. Autoři studie stanuli před výzvou vypracovat takový návrh, který nebude finančně náročný, ale zároveň si zachová maximální estetické i funkční kvality. Povedlo se jim dopracovat až k unikátním řešením. Rovněž konstrukční materiály volili takové, které jim ušetřily čas i investiční náklady a zrychlení procesů na stavbě bylo dosaženo také díky výběru izolace. Kromě jiného došlo totiž i na litý polystyren ThermoWhite, který izoluje podlahy jak z hlediska tepelněenergetického, tak akustického.

Léty ověřeno

Investor přitom neexperimentoval. ThermoWhite je v zahraničí, zejména v Rakousku, Německu nebo zemích Beneluxu jedním z nejpoužívanějších izolačních řešení horizontálních konstrukcí. Tento špičkový tepelněizolační systém, laicky nazývaný jako vylévaný, je využíván nejen při výstavbě rodinných a bytových domů, ale také pro zateplování plochých i šikmých střech, kleneb či jako bazénové lože.

Jedná se o směs převážně recyklovaných polystyrenových, vzduchem vyplněných kuliček a patentovaného pojiva na minerální bázi. Připravována je ve speciální „míchačce” přímo na stavbě. Následně se pneumatickým hadicovým dopravníkem aplikuje na místo určení, v tomto konkrétním případě na podlahu.

Bezkonkurenční rychlost a efektivita

Podlahu před samotným vylitím postačí udržet čistou, žádné jiné přípravy nejsou zapotřebí. Aplikace obvykle trvá jeden den, následují dva dny tvrdnutí (v případě použití urychlovacího přípravku ThermoWhite Speed-up lze tuto dobu zkrátit až na 12 hodin) a výsledkem je vznik homogenní desky beze spár. I proto je snazší zkoordinovat jednotlivé stavební práce tak, aby navazovaly a nevznikaly zbytečné prostoje.

ThermoWhite bez problémů proteče a vyplní veškeré prohlubně, není nutno se tedy obávat ani budoucího sesedání podlahy. A to ani při variabilní výšce izolace s přechody pohybujícími se mezi třemi až sto padesáti centimetry. Nastříkaná směs je po vylití stlačena, roztažena po ploše místnosti a vyrovnána do perfektní roviny. Směs je k dispozici ve třech variantách, které se liší stupněm zatížení podlahy (až 20 kN/m2) a tepelněizolačními vlastnosti. Následná vrstva může být tvořena jakýmkoli materiálem (betonem, litým anhydritem, ale i OSB deskami…).

Systémové řešení pro celou podlahu

V souvislosti s tím je potřeba zmínit, že se ThermoWhite nově spojil s producentem technologie litých potěrů Baumit Alpha. Výsledkem této „fúze” je systémové řešení podlahy. Je nasnadě nazvat ho chytrým, poněvadž nabízí snadné a rychlé řešení, sníženou pracnost, minimalizaci spotřeby materiálu a vytváří estetickou, dokonale rovinnou podlahu. Majitel nemovitosti si může být jist, že se bez složité koordinace různých dodavatelů a materiálů dopracuje kvalitního a vizuálně přiměřeného výsledku.

Tepelná izolace i vynikající kročejový útlum

Na střechách, jejichž plocha je často narušena množstvím rozmanitých odvětrávacích komínů, světlíky a dalšími prvky, nebo na podlahách s množstvím rozvodů topné či užitkové vody, s elektrickou kabeláží, rozvody centrálního vysavače a dalšími se vlastnost litého polystyrenu vyplnit každou jednotlivou dutinu, až titěrnou mezeru, uplatní doslova ideálně. A právě v této schopnosti vyrovnat nerovnosti povrchů beze spár, potažmo zabránit vzniku tepelných či akustických mostů, tkví největší potenciál Thermowhitu. Ve výsledku tak jsou tepelněizolační parametry při použití tohoto litého materiálu minimálně srovnatelné s deskovým EPS.

Nejčastěji udávanou předností ThermoWhitu, kterou neváhali vytyčit jako důležitou i autoři naší referenční stavby, je přitom kročejový útlum. Ten činí minimálně 25 dB, se speciální parotěsnou fólií (tvořenou nárazovou pěnou a vrstvenou parní bariérou) instalovanou pod potěry pak jde dokonce o 32 dB.

Závěrem

Představíme-li si pokládku klasických polystyrenových desek na podlahu opatřenou množstvím rozvodů, jaké jsme vyjmenovali, a vezmeme-li v úvahu, kolik času zabere jen řezání desek, a především kolik zbytkového odpadu při takovémto postupu vzniká, je na místě říci, že Thermowhite bezpochyby a výrazně šetří čas i finance. Investor platí pouze spotřebované množství materiálu a nic navíc. Nezanedbatelný je i vliv na životní prostředí, poněvadž žádný polystyren nepřijde nazmar. Naopak mohou být využity i odpadní odřezky klasických polystyrenových desek. A příznivá ekologická bilance, to je přeci pojem, který je dnes skloňovaný ze všech stran.